HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 12KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 12KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 12kWp - Quận Gò Vấp - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình kinh doanh phòng trọ cao tầng
  • Địa điểm: Đường Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Tổng công suất: 12kWp (38 tấm pin)
  • Inverter hòa lưới: Ingeteam Sun 3 Play (Tây Ban Nha)

Hình ảnh công trình:


Bài trước