HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1860WP - QUẬN BÌNH THẠNH - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1860WP - QUẬN BÌNH THẠNH - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1860WP - QUẬN BÌNH THẠNH - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: TP.HCM
  • Tổng công suất: 1860Wp gồm 6 tấm pin Hanwha (Hàn Quốc)
  • Inverter hòa lưới: OMNIKSOL- 1 TK - TL2-M (TQ)

Bài trước Bài sau