HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2480WP - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2480WP - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2480WP - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: TP.HCM
  • Tổng công suất: 2480Wp gồm 6 tấm pin Hanwha (Hàn Quốc)
  • Inverter hòa lưới: OMNIKSOL- 1 TK - TL2-M (TQ)

Bài trước Bài sau