HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN LONG KHÁNH - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN LONG KHÁNH - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN LONG KHÁNH - TỈNH ĐỒNG NAI

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Đồng Nai
  • Tổng công suất: 3,1KWp gồm 10 tấm pin Hanwha (Hàn Quốc)
  • Inverter hòa lưới:  INGECON SUN 1 PLAY 3TL M (TÂY BAN NHA)

     


Bài trước Bài sau