HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,3KWP - TỈNH SÓC TRĂNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,3KWP - TỈNH SÓC TRĂNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,3KWP - TỈNH SÓC TRĂNG

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng
  • Tổng công suất: 3,3kWp (12 tấm pin)
  • Inverter hòa lưới: INGECON SUN 1 PLAY 6TL M

Hình ảnh công trình:

Bài trước Bài sau