HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Tổng công suất: 3,5kWp gồm 10 tấm pin Solar World (Đức)
  • Inverter hòa lưới: Ingecon Sun 1 Play 3 TLM (Tây Ban Nha)Bài trước Bài sau