HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Bình Thuận
  • Tổng công suất: 3,5KWp gồm 10 tấm pin Solar World (Đức)
  • Inverter hòa lưới:  INGECON SUN 1 PLAY 3TL M (TÂY BAN NHA)

     

Bài trước Bài sau