HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - QUẬN 6 - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - QUẬN 6 - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - QUẬN 6 - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Quận 6, TP.HCM
  • Tổng công suất: 3,7kWp (12 tấm pin)
  • Inverter hòa lưới: Ingecon Sun 1 Play 3 TLM (Tây Ban Nha)

Bài trước Bài sau