HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - HUYỆN BÌNH CHÁNH - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - HUYỆN BÌNH CHÁNH - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,7KWP - HUYỆN BÌNH CHÁNH - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Huyện Bình Chánh, TP.HCM
  • Tổng công suất: 12kWp (38 tấm pin)
  • Inverter hòa lưới: OMNIKSOL- 3 TK -TL2-S

Hình ảnh công trình:

Bài trước Bài sau