SOLAR E VÀ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

Sau các dự án Điện mặt trời, Solar E tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng giao giám sát một số dự án Điện gió tại Tỉnh Quảng Trị và Gia Lai đồng thời thi công một số hạng mục phần cáp hạ thế và trạm biến áp