HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 12KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM