Dự Án Điện Mặt Trời Phú Thanh với tổng công suất 5MW
Dự án điện mặt trời nhà máy sợi Hương Sen với tổng công suất 2.2 MWp
Dự án điện mặt trời nhà máy sợi Trà Lý với tổng công suất 3 MWp
Dự án điện mặt trời Nhà máy Đạm Ninh Bình với tổng công suất 3.8 MWp
Dự án điện mặt trời Phú Mỹ với tổng công suất 6.5 MW
Dự án điện mặt trời Tài Tiến với tổng công suất 4MW