Hệ Thống 3 Inverter Lumentree  Tại Bình Tân
Hệ thống điện mặt trời công suất 4,99kWp - 9 tấm pin
Hệ thống điện mặt trời 9.99 kWp - 18 tấm pin tại Gò Vấp
Hệ thống điện mặt trời 20,52kWp - 36 tấm pin tại Vũng Tàu
Nâng cấp hệ thống điện mặt trời hòa lưới lưu trữ 20kWh tại Thái Bình
Hệ thống điện mặt trời lưu trữ 16 tấm pin (9,12kWp) tại Thái Bình