Tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển điện mặt trời mái nhà
Hệ thống điện mặt trời công suất 4,99kWp - 9 tấm pin
Hệ thống điện mặt trời 9.99 kWp - 18 tấm pin tại Gò Vấp
Đường phố Hà Nội tối sầm vì cắt giảm điện
Hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu 16,7kW ở quận 7
Điện mặt trời bắt đầu có xu hướng đi vào đời sống của các hộ gia đình