HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN HÓC MÔN - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN HÓC MÔN - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HÓC MÔN - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Hóc Môn
  • Tổng công suất: 3,1KWp gồm 10 tấm pin Solar World (Đức)
  • Inverter hòa lưới:  INGECON SUN 1 PLAY 3TL M (TÂY BAN NHA)

Bài trước Bài sau