Điện mặt trời bắt đầu có xu hướng đi vào đời sống của các hộ gia đình
Hệ thống Điện Mặt Trời 5.2kwp - Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Công trình điện mặt trời 3.45kwp -  quận 9 thành phố hồ chí minh
Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới 6.05KWP - tỉnh Đồng Nai
Pin mặt trời Hanwha Q CELL Bảo hành bằng đường bay