Hệ thống Điện Mặt Trời 5.2kwp - Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Hệ thống Điện Mặt Trời 5.2kwp - Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Quận 7 TP.Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết hệ thống :

+ 16 tấm pin Trinal

+ Tổng công suất 5.2kwp

+ Inverter Zever Solar 5kW

+ Sản lượng : 620kwh – 780kwh

Hệ thống được lắp đặt trên sân thượng 

Bài trước Bài sau