HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - QUẬN GÒ VẤP - TP.HCM

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: TP.HCM
  • Tổng công suất: 3,1kWp gồm 12 tấm pin Solar World (Đức)
  • Inverter hòa lưới: Ingecon Sun 1 Play 3 TLM (Tây Ban Nha)Bài trước Bài sau