HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 6,6KWP - HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 6,6KWP - HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 6,6KWP - HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

  • Đối tượng: Hộ gia đình 
  • Địa điểm: Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
  • Tổng công suất: 6,6kWp (24 tấm pin)
  • Inverter hòa lưới: INGECON SUN 1 PLAY 6TL M

Hình ảnh công trình:

Bài trước Bài sau