Chuyên gia năng lượng tái tạo - Xem ngay

Hệ thống điện mặt trời không lưu trữ 6 tấm (3,33kWp) tại quận 9
Hệ thống điện mặt trời 8 tấm bình trữ 4,8kWh cho nhà đang xây tại Tân Phú (Đồng Nai)
Hệ thống điện mặt trời hoà lưới bám tải 5,55kWp tại Tiền Giang
Hệ thống điện mặt trời 2,3kWp (4 tấm) tại Bình Dương
HỆ THỐNG BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 7,92KWP
Hệ thống 6,9kWp (12 tấm) tại Củ Chi