Chuyên gia năng lượng tái tạo - Xem ngay

Hệ thống điện mặt trời hoà lưới có lưu trữ 12 tấm pin (6,9kWp) tại Bình Tân
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 19KWP TẠI GÒ VẤP
Hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu 16,7kW ở quận 7
Hệ thống điện mặt trời 8 tấm pin, bình trữ 5kWh tại Bình Dương
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN NHÀ XƯỞNG MÁI TÔN- QUẬN 7
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 2,760KWp tại Thành Phố Hồ Chí Minh