Điện mặt trời hòa lưới tại Công ty Nguyên Cường - Quận 7 - Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN HÓC MÔN - TP.HCM
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,5KWP - TP.PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3,1KWP - HUYỆN LONG KHÁNH - TỈNH ĐỒNG NAI
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2480WP - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1860WP - QUẬN BÌNH THẠNH - TP.HCM