CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN ⁉⁉

   Thời gian qua khá nhiều khách hàng thông qua Website, Fanpage, kênh Youtube của Công ty đặt ra những câu hỏi liên quan đến thủ tục lắp đặt điện mặt trời, việc mua bán điện phát dư có thực hiện được không? Thậm chí có khách hàng lo lắng về việc liệu lắp xong điện lực có xuống xử phạt và bắt tháo gỡ không? 

   Những câu hỏi của khách hàng rất thực tế, là nhu cầu, lợi ích của khách hàng, từ yêu cầu trên hôm nay Công ty cung cấp một số căn cứ pháp lý và hình ảnh Điện lực tiến hành thí nghiệm, lắp đặt điện kế hai chiều cho các công trình của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và một số tỉnh miền tây…

   Đầu tiên Công ty gửi đến quý khách hàng đường link một số văn bản pháp lý liên quan đến lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà:

   Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. 
http://vanban.chinhphu.vn/…/…/portal/chinhphu/hethongvanban…
Đường link Cổng thông tin điện tử Chính Phủ (Khi vào đường link, phần đầu là bảng thông tin về văn bản, phía dưới bảng có nút tệp đính kèm quý khách hàng click vào đó để tải văn bản về máy)
   Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI.

http://www.moit.gov.vn/…/c1b5474e-449a-4439-90bf-81dd719897…
(Thông tư tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương)

   Giải đáp câu hỏi: lắp đặt điện mặt trời có phải xin phép, thủ tục ra sao? Tại điều 2 thông tư 16 quy định: “Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan”. Vậy các cá nhân có thể tham gia phát triển điện mặt trời.
   Về thủ tục lắp đặt điện mặt trời. Tại khoản 1, điều 11 thống tư 16: “Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 01 (một) MW
  
   Các dự án điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng chỉ dao động trong khoảng 1kW tới dưới 100kW nên chỉ cần làm các thủ tục nêu trên. Đồng thời Solar E cam kết hỗ trợ khách hàng thực hiện mọi thủ tục hòa lưới và thiết bị đảm bảo các thông số kỹ thuật đặt ra (khi tiến hành thí nghiệm đều đạt chuẩn theo hướng dẫn về thống số kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam). Việc lắp đặt điện mặt trời ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

Với khu vực miền Trung và miền Nam có tiềm năng lớn về điện mặt trời với độ bức xạ đạt từ 4,2 - 4,8 kWh/m9/ngày. Đặc biệt, các thành phố tại các khu vực này đều có tiềm năng lớn về điện mặt trời trên mái nhà. Theo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà của Bộ Công Thương phôi hợp với Ngàn hàng Thế giới năm 2017, khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 316.535 tòa nhà có tiềm năng điện mặt trời trên mái với tổng diện tích khoảng 50,4 triệu m2, tổng công suất khoảng 6.380 MWp tương đương 17,9 triệu M Wh/nAm; khu vục ngoại thành có tiềm năng điện mặt trời trên mái nhà ước tính sơ bộ khoảng 29.000 M\Vp. Khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng có khoảng 148.882 tòa nhà có tiềm năng điện một trời trên mái với tổng diện tích khỏang 9,15 triệu m2, tổng công suất khoảng 1.140 MWp tương đương 3,23 triệu MXVTV năm; khu vực ngoại thành có tiềm năng điện mặt trời trên mái nhà ước tính sơ bộ khoảng 1.000 MWp. Qua tính toán cung cầu điện đến năm 2030, việc đảm bảo cung ứng điện toàn quốc, đặc biệt là đối với miền nam trong thời gian tới có nhiều khó khăn này đều có tiềm năng lớn về điện mặt trời trên mái nhà. Theo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà cảa Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới năm 2017, khu vực nội thành thành phố Hồ Chi Minh có khoảng 316.535 tòa nhà có tiềm năng điện mặt trời trên mái với tổng diện tích khoảng 50,4 triệu m2, tổng công suất khoảng 6.380 MWp tương đương 17,9 triệu MWh/n4m; khu vực ngoại thành có tiềm năng điện mặt trời trên mái nhà ước tính sơ bộ khoảng 29.000 MWp. Khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng có khoảng 148.882 tòa nhà có tiềm năng điện mặt trời trên mái với tổng diện tích khoảng 9,15 triệu m2, tổng công suất khoảng 1.140 MWp tương đương 3,23 triệu M Wh/năm; khu vực ngoại thành có tiềm năng điện mặt trời trên mái nhà ước tính sơ bộ khoảng 1.000 MWp.

Qua tính toán cung cầu điện đến năm 2030, việc đảm bảo cung ứng điện toàn quốc, đặc biệt là đối với miền Nam trong thời gian tới có nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thề:

  • Các nguồn điện đã được khởi công xây dựng để đưa vào vận hành trong 5 năm tới rất thấp so với yêu cầu tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh trong 5 năm 2018-2022, tổng công suất các nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành là 34.864 MW, trong đó nhiệt điện là 26.000MW. Thực tế hiện nay chỉ có 7 dự án nhiệt điện than/7.860 MW dã được khởi công và đang triển khai xây dựng. Như vậy, còn trên 18.000 MW/26.000 MW các dự án nhiệt điện than dự kiến vào vận hành trong 5 năm tới nhưng đến nay chưa được khởi công xây dựng và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện các năm tiếp theo. Đối với điện khí, việc đảm bảo nguồn nhiên liệu cho phát điện còn tiềm ẩn rủi ro, tiến độ các dự án điện khí bị chậm tiến độ.
  • Nhiều dự án nguồn điện, nhát là các dự án nhiêt điện tại miền Nam có thể sẽ tiếp tục bị chậm tiến độ so với đánh giá tại thời điểm hiện nay. Trong trường hợp các dự án nguồn điện tiếp tục bị chậm tiến độ so với cập nhật hiện nay đều ảnh hường đến cung cấp điện quốc gia, đặc biệt cứ mỗi dự án nhiệt điện than (1.200MW) tại miền Nam bị chậm tiến độ sẽ làm mức độ thiếu điện tại miền Nam tăng thêm từ 7,2+7,5 tỷ kWh/năm. Hệ thống điện gần như không có dự phòng trong các năm 2021 -2025 nên trong trường hợp các tổ máy nhiệt điện vận hành không ổn định, hoặc không đảm bảo cung cấp than cho phát cũng sẽ ảnh hưởng việc đảm bảo cung ứng điện.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời nói chung và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà tại nói riêng tại Quyết định 11 rất kịp thời, phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới, đáp ứng nhu cầu điện năng, đảm bảo an toàn cung cấp điện. Điện mặt trời trên mái nhà có tính chất phân tán, được tiêu thụ tại chỗ, có thời gian phát chủ yếu vào ban ngày, vì vậy, làm giảm áp lực về phụ tải lưới điện, giảm gánh nặng của nhà nước về đầu tư lưới điện truyền tải, huy động và khuyến khích khách hàng sử dụng điện các thành phần (sinh hoạt, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ) tham gia vào đầu tư cung ứng điện. Cơ chế điện mặt trời trên mái nhà là một trong những giải pháp đảm bảo cấp điện trong thời gian tới, đặc biệt cho khu vực có nguy cơ thiếu điện tại miền Nam.

 Solar E cung cấp căn cứ pháp lý về việc bán lượng điện do hệ thống phát dư, và việc lắp đặt điện kế hai chiều ghi lại số điện phát dư có tính phí hay không. (Solar E sẽ có một bài viết riêng về Điện kế hai chiều để khách hàng hiểu rõ hơn) Bên mua điện: Tại khoản 1, điều 3 thông tư 16 quy định: “Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền”
Trách nhiệm mua điện quy định tại khoản 1 Điều 15 thông tư 16: “Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 11”
Giá mua điện quy định tại khoản 2, điều 16 thông tư 16: “Giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD)”

 Phí lắp điện kế hai chiều: Quy định tại khoản 3, điều 11 thông tư số 16: “Công ty điện lực tỉnh phối hợp với nhà đầu tư lắp đặt công tơ hai chiều và ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản lượng điện mặt trời sản xuất hàng tháng. Chi phí đầu tư công tơ hai chiều do Công ty điện lực tỉnh chịu trách nhiệm chi trả”
Như vậy: Công tơ hai chiều khách hàng không cần mua, được cấp miễn phí.

-------------------------------------------------
🍃🌺🍃 CAM KẾT TỪ SOLAR E 🍃🌺🍃

🎋 Tư vấn trung thực, rõ ràng cho khách hàng
🎋 Lắp đặt nhanh chóng, an toàn
🎋 Thiết bị dễ sử dụng, vận hành đơn giản
🎋 Hàng hóa chính hãng, xuất xứ rõ ràng
🎋 Thiết bị vận hành êm, không gây tiếng ồn, không phát sinh khí thải
🎋 Bảo hành pin mặt trời lên đến 25 năm
🎋 Bảo hành siêu tốc khi có sự cố kỹ thuật chỉ trong 48 giờ
🎋 Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
🎋 LUÔN ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU
--------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SOLAR E
🏠 Địa chỉ: 80/14, đường số 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
☀ Hotline: 088.87.86.123
🌎Website: www.solare.vn
🔺www.facebook.com/solare.vn

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.