CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA SOLAR E

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA SOLAR E

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Thu thập thông tin nhằm múc đích tư vấn giải pháp điện mặt trời đến khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ khách hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời và thành công cũng như cải thiện dịch vụ của Công ty TNHH SOLAR E, cụ thể như sau:

 • Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của Công ty TNHH SOLAR E và tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ;
 • Liên lạc với khách hàng để nhận phản hồi sau hoặc trong khi lắp đặt;
 • Trả lời và xử lý các truy vấn và yêu cầu của khách hàng;
 • Tiến hành điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận;
 • Giải quyết khiếu nại, vấn đề hoặc tranh chấp;
 • Giám sát hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác với khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất;
 • Cung cấp thông báo và phản hồi truyền thông;
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí, sở thích, nhân khẩu học và để cải thiện việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại các điểm tiếp xúc tương ứng;
 • Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc có được tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp);
 • Kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu giữ hồ sơ;
 • Mục đích liên quan hợp lý đến những điều đã nói ở trên;
 • Để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng Dịch vụ (như được xác định trong Điều khoản sử dụng);

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng/thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty TNHH SOLAR E.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH SOLAR E

 • Địa chỉ: Số 12, đường số 1, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
 • Email: info@solare.vn
 • Điện thoại: 0888786123

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được Công ty TNHH SOLAR E cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 cần có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

 

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.